رقابت‌های کشتی فرنگی جام آینده‌سازان در کهریزک با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید.