امام جمعه شهرری با بیان اینکه قیام 18 دی چراغی روشن و مشعل درخشان شهرری است، گفت: ابرقدرت‌ها با ایستادگی ملت ایران به زانو درمی‌آیند.