مهندس اصغر کرمی مدیر عامل آبفای منطقه6- شهر ری از تندیس حامیان آب شرکت رونمایی کرد.