به گزارش راگانیوز ، بازرسین اتاق اصناف و شرکت نفت پارس طی گشت مشترکی در مورخ ۲۱/۰۲/۹۵ از یکی از انبارهای شهرستان موفق به کشف بیش از ۶۰۰ قوطی روغن تقلبی با برند پارس گردیدند.  همچنین به استناد تبصره ۴ ...