به گزارش راگانیوز –بدون شک کتابخانه ها در هر شهری با هر درجه از توسعه نقش غیر قابل انکاری  در سواد آموزی و پیشرفت شهروندان دارد. از این رو ساخت کتابخانه و ترویج فرهنگ کتابخوانی باید یکی از اولویت های ...