کلاس‌های آموزشی مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی شهرستان ری ویژه فصل تابستان، آغاز شد.  پیش از ظهر امروز کلاس‌های آموزشی مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی شهرستان ری ویژه فصل تابستان، آغاز شد. ...