به گزارش راگانیوز ، سعید شیرازی اظهار داشت: با توجه به حجم بارش و به منظور رفع آب گرفتگی های احتمالی، تیم های لایروبی و عوامل امورشهری منطقه ۲۰ در نقاط آبگیر احتمالی مستقر و در آماده باش کامل هستند. ...