قائم مقام شهردار منطقه 20 گفت: امسال شهروندان تهرانی ومسافران نوروزی از تورهای ری گردی استقبال خوبی داشتند.