شهردار منطقه ۲۰ تهران از تمهیدات ترافیکی، اجتماعی و خدمات شهری این منطقه که مقصد نهایی پیاده روی اربعین حسینی شهر تهران و حرم عبدالعظیم الحسنی(ع) است، خبر داد. به گزارش راگانیوز، منصور کتانباف صبح ...