به گزارش راگانیوز ، کمیته برنامه ریزی شهرستان ری با هدف تخصیص اعتبارات عمرانی شهرستان ری در سال جدید با حضور معاون استاندار تهران و فرماندار شهرستان ری، معاونین فرماندار، بخشداران، روسای ادارات، مدیر ...