ایشان طی سخنانی از دوستان و بعضی که باورهاشان نسبت به جلسات سیدالشهدا به علت این موضوع لرزش پیدا کرد عذرخواهی کرد. به گزارش  راگانیوزبعد از گذشت حدود چهار هفته از اتفاقات اخیر پیرامون حادثه تیراندازی ...