هدایت الله جمالی پور: رفع مشکلات و معضلات کشور با اتکاء بر سیاست های اصولی اقتصاد مقاومتی، استفاده از نیروهای متخصص و کارشناس، نگاه به تکنولوژی و دانش بنیان در چارچوب برنامه ریزی های زیرساختی برای ...