فرماندار ویژه شهرستان ری از مجمع روابط عمومی و اصحاب رسانه شهرستان خواست تا اجازه ندهند شهرری به عنوان یک محله از تهران معرفی شود.