نایب رئیس شورای اسلامی باقرشهر گفت: باید از هرگونه بدعت و اشعار نامناسب در آیین های عزاداری ماه محرم اجتناب وجلوگیری کرد. به گزارش  راگانیوز به نقل ازروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر؛ نایب ...