پیکر آیت الله مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان رهبری که صبح امروز به ملکوت اعلی پیوست، لحظاتی پیش به دانشگاه امام صادق (ع) انتقال یافت و داماد آیت الله نیز از احتمال دفن ایشان در شاه عبدالعظیم خبر دادند. ...