اگر سری به صفحات شبکه های اجتماعی بزنید با موجی از نارضایتی های مردمی برای خاموشی های اخیر روبرو می شویم که به علت مشکلاتی که برای هموطنانمان به وجود آورده نوک پیکان این اعتراضات را به سوی اداره ...