رئیس کلانتری 131 شهرری گفت: سارقی که در اماکن شلوغ شهرری اقدام به قاپیدن موبایل مردم می کرد، شب گذشته با کمک ماموران کلانتری دستگیر شد.