فیلم مستند «هنر تیغ» با موضوع معرفی هنر قَطّاعی به کارگردانی «محمد مهدی محمدپور» تولید شد.