عباسی گفت : 36 قلاده سگ ولگرد از سطح شهر باقرشهر زنده گیری و جمع آوری شدند .