سخنگوی آتش نشانی شهرداری تهران از آتش سوزی در گاراژ ۱۲۰۰ متری بزرگراه فداییان اسلام خبر داد.