شهردار منطقه 20 شهر تهران گفت: با تمهیدات نظارتی و اجرایی مدیریت شهری، طی یک سال گذشته از تغییر کاربری بیش از یک هزار نقطه زراعی در محدوده حریم این منطقه جنوبی جلوگیری شده است.