داریوش جوادی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه امسال نیز پیش بینی می شود به همین میزان محصول گندم و جو در شهرستان تولید شود ، افزود: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی ...