مدیر امور آب و فاضلاب باقرشهر از اصلاح و بازسازی 1050 متر از شبکه توزیع این شهر با هزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال خبرداد.