رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرری از شناسایی 11 واحد آلاینده در گشت و پایش شبانه کارشناسان این اداره خبر داد.