مدیرکمیته امداد شهرستان ری گفت: 112 پایگاه جمع آوری زکات فطریه مردم همزمان با عید سعید فطر در شهرستان ری بر پا می شود.