بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرری موفق به کشف بیش از 14 هزار قوطی آناناس از یکی از انبارهای این شهرستان شدند.