معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 20 از اجرای طرح سلامت در ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در مساجد این منطقه جنوبی خبر داد.