همزمان با افتتاح سینمای کتابخانه 13 آبان از کتاب «شیار 143» رونمایی می‌شود.