شهردار منطقه ۲۰ از توزیع یکهزار و ۵۰۰ سبد حمایتی کالا ویژه زنان سرپرست خانوار و نیازمندان با رعایت کرامت انسانی همزمان با ماه مبارک رمضان در محدوده جنوبی تهران خبر داد.   به گزارش روز یکشنبه روابط ...