شهردارمنطقه بیست تهران از ایجاد ۱۸ هکتار فضای سبز شهری پیرامون مخازن ۶۰۰ هزار مترمکعبی آب صالح آباد که محل جمع آوری بخش عظیمی از آب های سطحی شهر تهران است، خبرداد. به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی ...