کارشناس خدمات مددکاری کمیته امداد شهرستان ری از توزیع 1800 سبد غذایی بین مددجویان و سالمندان تحت پوشش این کمیته در ماه مبارک رمضان خبر داد.