مدیرعامل آسایشگاه خیریه کهریزک، از ذبح بیش از یک هزار و ۸۰۰ راس گوسفند در این آسایشگاه از سوی قشرهای مختلف مردم در روز عید سعید قربان خبر داد. ‘محمدرضا صوفی نژاد’ روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، ...