مصاحبه شهردار باقرشهر با خبر ۱۸:۳۰ در مورد کمبود مراکز درمانی باقرشهر/فیلم   http://h1.asset.aparat.com/public/user_data/flv_video_new/711/9ee30e77f2e72ca8cba6c84dd6d8a6422131684-360p.mp4