به گزارش  راگانیوز “سید حسن هاشمی قاضی زاده” روز سه شنبه در جریان سفر به شهرستان ری و بازدید از مراکز بهداشتی، درمانی و اورژانس جنوب تهران با همراهی هدایت الله جمالی پور معاون استاندار و فرماندار ...