نایب رئیس شورای اسلامی کهریزک مشخصات و ویژگی‌های پل غیرهمسطح امام حسین (ع) را تشریح کرد.