طبق اعلام پزشکی قانونی تعداد کشته‌شدگان تصادف‌های رانندگی و حوادث ترافیکی در منطقه 20 شهر تهران کاهش 26 درصدی داشته است.