مسئول توانبخشی کارگاه‌های هنری آسایشگاه خیریه کهریزک گفت: ۳۱۵ میلیون تومان ارزش تولیدات کارگاه‌های توانبخشی کهریزک در سال ۹۳ بوده که از این مبلغ ۱۸۶ میلیون تومان آن به فروش رفته است. به گزارش ...