در حال حاضر این اپلیکیشن در فاز ابتدایی خود قرار دارد و تنها تهران پوشش می‌دهد اما توسعه دهندگان ایرانی آن در تلاش هستند تا بانک اطلاعاتی خود را در شهرهای دیگر نیز گسترش دهند. در این نرم افزار بستری ...