معاون مدیرکل سلامت شهرداری تهران از فعالیت 374 کانون معلولان در محلات شهر تهران خبر داد.