شهردار منطقه 20 تهران گفت: میزان توسعه و افزایش فضاهای سبز شهری در این منطقه جنوبی، رشد 3.75 برابری نسبت به یک سال گذشته داشته است.