مدیر کمیته امداد شهرستان ری گفت: این کمیته در 6 ماهه ابتدایی سالجاری، 393 وام با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان پرداخت کرده است.