عملیات تخلیه ۴۰ واحد مسکونی طبق حکم دستگاه قضا در منطقه دولت آباد با حضور نمایندگان فرمانداری، دادگستری ، شهرداری و نیروی انتظامی آغاز شد. ** تمام خانه های امروز بعد از تخلیه نهایی تحویل مالک خواهد ...