شهردار منطقه 20 و رییس هیات اجرایی انتخابات شورایاران گفت: 610 نامزد شورایاری در فضایی سالم مشغول تبلیغات و رقابت انتخاباتی هستند.