کارشناس خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان ری گفت: همزمان با ماه ضیافت الهی با مشارکت گسترده خیرین، نیکوکاران و مردم خیراندیش شهرستان ری و توابع آن شامل باقرشهر، کهریزک، حسن آباد و ...