شهردار منطقه ۲۰ تهران گفت: با احتساب ۳۰ درصد صرفه جویی در بودجه نگهداشت شهر در زمینه حمل زباله، ۷/۵ میلیارد تومان اعتبار به بخش توسعه زیربنایی شهر تزریق می شود. به گزارش روز شنبه روابط عمومی شهرداری ...