با توجه به دلایل و شواهد بدست آمده و شناسایی متهمان از سوی تعدادی از مالباختگان، متهمان که چاره ای جز اعتراف نداشتند صراحتا به ده‌ها فقره سرقت در مناطق مختلف تهران به ویژه در خیابان مطهری، میدان ...