معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اسلامشهر گفت: همزمان با سراسر کشور آزمون پیشرفت تحصیلی در مدرسه شاهد «مشکوه نور» و «شهید کاظمی» اسلامشهر برگزار شد.

به گزارش راگانیوز ؛  مهدی اردلانی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اسلامشهر به همراه نجفی کارشناس شاهد و ایثارگان آموزش و پرورش در جریان بازدید از مدرسه شاهد مشکوه نور و چگونگی برگزاری امتحانات اظهار داشت: آزمون پیشرفت تحصیلی ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول همزمان با سراسر کشور در مدرسه شاهد «مشکوه نور» و مدرسه شاهد «شهید کاظمی» اسلامشهر برگزار شد.
وی ادامه داد: آزمون پیشرفت تحصیلی با هدف شناخت نقاط ضعف و قوت دانش آموزان، درک استعداد و میزان دانش و مهارت آنها، آگاهی از وضعیت تحصیلی و اقدام برای رفع نقاط ضعف دانش آموزان برگزار شده است.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اسلامشهر بیان کرد: این آزمون جهت آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان در امتحانات نوبت دوم از کل کتاب درسی هر پایه اعم از اختصاصی و عمومی برپاشد.
ایثار