با دستور شهردار باقرشهر همه ی امکانات شهرداری بسیج و تا پایان بارش ها در حال خدمات رسانی هستند .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر ،با دستور شهردار باقرشهر تمامی امکانات و واحدهای مرتبط با خدمات شهری در آماده باش کامل و تا پایان بارش ها مشغول خدمات دهی هستند .
شهردار باقرشهر با بازدید از سطح شهروتاکید بر تسریع در عملیات برف روبی از زحمات مجموعه خدمات شهری تقدیر کرد.