معاون امورشهری و محیط زیست شهرداری منطقه 20 از بهره مندی تکنولوژی جدید و استفاده از ربات های پرچم زن با هدف حفظ ایمنی کارگران و مدیریت هزینه فعالیت های جاری مدیریت شهری این منطقه خبر داد.

به گزارش راگانیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 20 سعید شیرازی با بیان این مطلب گفت: برای اولین بار فعالیت های زمستانه فضای سبز شهری منطقه 20 نظیر به زراعی و هرس با استفاده از ربات های همکار به عنوان ربات های پرچم زن انجام می شود.

شیرازی حفظ ایمنی نیروهای اجرایی و کارگران را مهم برشمرد و افزود: هشدار به خودروهای عبوری در مسیرهایی که عملیات هرس و به زراعی انجام می شود از الزامات ایمنی حین کار است که پیش از این از نیروهای انسانی استفاده می شد.

وی ادامه داد: با جایگزینی ربات پرچم زن، علاوه بر حفظ ایمنی کارگران، ضریب ایمنی عملیات هرس نیز افزایش یافته است چرا که این ربات ها به عنوان المان شاخص و قابل توجه، می تواند خودروها را از فاصله مناسب مطلع کند تا عکس العمل به موقع انجام دهند.

معاون امورشهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 این افدام را در جهت مدیریت هزینه در امورجاری در شهر نیز برشمرد و گفت: با توجه به ضرورت بهبود شاخص های هزینه ای، تمامی فعالیت های جاری با رعایت صرفه جویی و حذف هزینه های موازی انجام می شود.