رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری گفت: اصناف این شهرستان در جریان اجرای طرح نظارت ویژه نوروز 21 میلیارد و 758 میلیون ریال جریمه شدند که از این میزان سه میلیارد و 431 میلیون ریال وصول شده است.

به گزارش راگانیوز ، علی کمالی نیا روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ری اظهار کرد: اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان از پانزدهم اسفندماه سال گذشته به مدت یک ماه طرح نوروزی را شروع کرد و همه روزه از ساعت هشت تا 13 بعد از ظهر با گشت های ویژه، فضای ناامنی را برای متخلفان ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: در این ایام گشت های مشترک با همکاری اصناف، صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت، دامپزشکی، فرمانداری و میراث فرهنگی به مردم خدمات رسانی کرد.
وی اضافه کرد: در این مدت 330 فقره پرونده به علت گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت تشکیل شد که به 258 فقره پرونده رسیدگی شد.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری یادآور شد: در بخش کالا و خدمات 263 فقره پرونده تشکیل شد که به 226 پرونده رسیدگی و از این میزان 770 میلیون ریال جریمه تعیین شد که 421 میلیون ریال آن وصول شد.
وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز 31 فقره پرونده تشکیل شد که به 24 پرونده رسیدگی و از این میزان 21 میلیارد ریال جریمه تعیین شد که سه میلیارد ریال آن وصول شد.
وی تصریح کرد: در بخش بهداشت و درمان نیز 36 فقره پرونده تشکیل شد که به هشت پرونده رسیدگی و از این میزان 15 میلیون ریال جریمه تعیین شد که 10 میلیون ریال آن وصول شد.
کمال نیا ادامه داد: این طرح با هدف پیشگیری و مبارزه با تخلفات صنفی و بهداشتی، کنترل بازار و جلوگیری از اجحاف در حق شهروندان و مسافران نوروزی همه ساله اجرا می شود.

ایرنا